13 Ağustos 2010 Cuma

ÇİZGİSEL ÜZERİNE YORUMLAR (OĞUZ POLAT)...

Prof.Dr.Oğuz Polat
   Halis Dokgöz, adli tıp konusunda çok başarılı çalışmalar yapan birlikte çalışmalar yaptığımız bir öğretim üyesi. Özellikle sosyal konuların ana konularını oluşturduğu klinik adli tıpta çok başarılı çalışmaları var. Şiddet, çocuk istismarı, çocuk anneler ve sokak çocukları konularındaki araştırmaları dikkat çekici.

   Ancak bu konuda çalışan akademisyenlerden bir farkı da bu konudaki birikimini ve duyarlılığını çok kabiliyetli olduğu bir başka alanda üretimler yaparak gösteriyor.
   Dokgöz, iletişimin en çarpıcı kanallarından biri olan karikatürleriyle çok çarpıcı kesitler sunuyor. Karikatürlerine bakıldığında adli tıbbın ve sosyal problemlerin çok açık ve net olarak ne olduğunu anlamak mümkün.
   Çalışmalarına baktığımda söylediğim bir sözü karikatürlerine bakarken de tekrarlıyorum.
   Mükemmel…
   Tebrik ediyor ve yıllar içinde hem karikatürlerinin hem de çalışmalarının devamını diliyorum.
   Prof.Dr.Oğuz Polat
   Adli Tıp Uzmanı

   Halis Dokgöz is a brilliant academician at Forensic Medicine. He is one of my teammate who have great studies in the field of Forensic medicine.
   He has dedicating studies at clinical forensic medicine about the social problems as violence , child abuse ,child mothers and street children . They are noteworthy.
   Dokgöz, differing from other academics, he uses his knowledge and sensitivity in an other field which he has a great talent. Cartoon, which is a one of the most attractive branch of communication, he presents very dedicating samples. His cartoons are reflecting the social problems and forensic ıssues very clearly
   I am repeating the same words that I said to his forensic career and his works when I look to his cartoons;
   Excellent !
   Congrulatıons and hoping to have more products in years both your cartoons and studies.
   Oğuz Polat, M.D.
   Professor of Forensic Medicine

Hiç yorum yok: