21 Aralık 2015 Pazartesi

20 Aralık 2015 Pazar

9 Aralık 2015 Çarşamba

16 Kasım 2015 Pazartesi

ŞİDDET KARİKATÜR SERGİSİ 12-14 KASIM 2015 İSTANBULŞiddet Karikatür Sergisi 12-14 Kasım 2015 tarihinde İstanbul MEF ÜNİVERSİTESİ Maslak Kampüsünde açıldı...

5 Kasım 2015 Perşembe

15 Ekim 2015 Perşembe

7 Ekim 2015 Çarşamba

17 Eylül 2015 Perşembe

HEKİM KARİKATÜRİSTLER SÖYLEŞİSİ...DİRİM TIP DERGİSİ

Sonbahar 2015, Sayı: 305

HEKİM KARİKATÜRİSTLER SÖYLEŞİSİ

Dr. Ali Coşkun, Dr. Kadir Doğruer, Dr. Uğur Özel, Dr. Halis Dokgöz


16 Eylül 2015 Çarşamba

9 Eylül 2015 Çarşamba

4 Eylül 2015 Cuma

11 Ağustos 2015 Salı

10 Ağustos 2015 Pazartesi

6 Ağustos 2015 Perşembe

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE KARİKATÜRLER, DEVAM...


ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE KARİKATÜRLER, 
GECİKMELİ DEVAMMMMMMM....

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 38
  1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler.
  2. Taraf Devletler, onbeş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün önlemleri alırlar.
  3. Taraf Devletler, özellikle onbeş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. Taraf Devletler, onbeş ile onsekiz yaş arasındaki çocukların silah altına alınmaları gereken durumlarda, önceliği yaşça büyük olanlara vermek için çaba gösterirler.
  4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak, Taraf Devletler, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar.

Convention on the Rights of the Child Article 38

  1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.
  2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.
  3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.
  4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.

5 Ağustos 2015 Çarşamba

4 Ağustos 2015 Salı

9 Temmuz 2015 Perşembe

7 Temmuz 2015 Salı

6 Mart 2015 Cuma

KADININ İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ, 07-15 MART 2015, TARSUS...

KADIN CİNAYETLERİNE VE KADINA KARŞI ŞİDDETE 
DUR DEMEK İÇİN 
ÖZGECAN ASLAN ve tüm şiddet mağduru kadınlara ithafen,
“KADININ İNSAN HAKLARI
ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ”


 BASIN DUYRUSU
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların 1857 yılında başlattıkları eşitlik mücadelesinde, haklarını elde etmek uğruna can verdiği gündür.
Kadınlar 1857 yılında bu yana CAN vermeye devam etmektedirler.
Bir süre önce yine bir canı,  ÖzgeCAN’ı kaybettik. Kaybetmeye devam ediyoruz.
“Bianet'in, 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2014 arasında Türkiye’de ulusal, yerel ve ve internet basınına yansıyan haberlerden derleyerek hazırladığı, 2014 erkek şiddeti çetelesine göre;
Erkekler son 5 yılda en az, 1134 kadın öldürdü,
Erkekler 2014 te en az 281 kadın öldürdü; her 5 kadından 1’i boşanmak veya ayrılmak istediği için öldürüldü; kadınların %9’u şiddet gördükleri için şikayetçi olduğu halde ya da koruma kararı çıkartılmasına rağmen öldürüldü; cinayetlerin %4’ünde katiller daha önce başka şiddet vakalarından yargılanmış ancak beraatle, afla, denetimli serbestlikle veya izinle cezaevinden çıkmıştı.
Erkekler, 2014’te 109 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti; 140’ı cinsel tacizde bulundu.
Erkekler 2014 te en az 560 kadını yaraladı; kadınların %3’ü boşanmak, ayrılmak istediği için şiddete maruz kaldı.
Erkekler 2013’te 214 kadın ve 10 çocuğu öldürmüş, 167 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etmiş/tecavüz girişiminde bulunmuş, 241 kadın ve kız çocuğuna şiddet uygulamış, 161 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmuştu.
1 Mart 2013 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında, medyaya yansıyan haberlere göre 31 kadın katli, 46 tecavüz davası karara bağlandı. Kadın katillerinin yüzde 45’i tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalandı...”
Kadın cinayetlerindeki ve kadına yönelik şiddetteki korkunç artış; azımsanamaz, münferit kabul edilemez.
Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sebep ve sonuçları ortadadır. Kadınlarla erkekler arası fiili eşitsizlik ve her türlü ayrımcılığın bir sonucu olan erkek şiddetine karşı acil olarak önlem alınması gerekmektedir.
Sorunun çözümünde, öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadına bakış açısının değiştirilmesinin gerekli olduğu bilinmektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kalkmadığı sürece; aile içinde kadın ve erkeğe biçilmiş kalıplarla ve kadını birey olarak görmeyen anlayışla yetişen çocuklar, yaşamı boyunca şiddet uygulamaya eğilimli olmaktadırlar.
Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları) Derneği olarak;
Yine bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle,
“*KADININ İNSAN HAKLARININ ve Kadın-Erkek Eşitliğinin sağlanması;          *KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, Kadına karşı şiddet ve cinsiyet temelli şiddetin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması ve cinsiyete dayalı kalıp yargıların ortadan kaldırılması; *Zorla ve genellikle erken yasta evlilikler, namus cinayetleri konularında önleyici ve caydırıcı düzenlemeler yapılması; *AİLE İÇİ ŞİDDETİN önlenmesi ve aile içi kadın-erkek eşitliği bilincinin sağlanması; *Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması; *Kadın istihdamının artırılması, kadın ve erkeğe eşit ekonomik özgürlük sağlanması; *Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesin ve desteklenmesi; *Toplumun her kesiminde kadınların karar mekanizmalarına aktif katılımının, siyasette ve karar almada eşit temsil hakkının sağlanması; *TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI ve kadın haklarının geliştirilmesi gibi başlıca KADIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK ve  “KADIN CİNAYETLERİNE VE KADINA KARŞI ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN”
ÖZGECAN ASLAN ve tüm şiddet mağduru kadınlara ithafen,
KADININ İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ”ni düzenlemiş bulunmaktayız.
Sergi Özgecan Aslan’ın en son özgürce dolaştığı yer olan  Tarsus/ Tarsu Alışveriş Merkezinde, 07.03.2015 tarihinde 13.30 da açılacak ve 15.03.2015 tarihine kadar devam edecektir.
Sergiye Almanya, Belçika, Yunanistan, Norveç, Kolombiya ve KKTC gibi ülkelerden 39 karikatürist katılmıştır. Karikatüristler; 
Ahmet Ümit Akkoca


Ali Şur 
Asaf Budak
Ayten Köse 
Aziz Yavuzdoğan 
Berna Yangın 
Birol Çün 
Cem Koç 
Cemalettin Güzeloğlu
 Cihan Demirci

Coşkun Göle
 Ekrem Kılıç
Ercan Baysal
Erdoğan Karayel (Almanya)
Faruk Karaçay
 
 Firuz Kutal (Norveç)
 Grigoris Georgiou (Yunanistan)
Hakan Bilgehan
 Halis Dokgöz
 Hayati Boyacıoğlu (Almanya)

Hicabi Demirci
Hikmet Aksoy
 Hilal Özcan
 
Hüseyin Çakmak (KKTC)
İsmail Doğan (Belçika)
Jairo Pelaez Rincón (Kolombiya)
 Mehmet Arslan
 Mehmet Ali Kaptı
 Mehmet Zeber
Menekşe Çam
 Mete Arif Tokmak

Muhammet Şengöz
Mustafa Yıldız
 Nevzat Varhan
 Nuray Çiftçi
Oğuz Gürel
Sait Munzur
Salih Kütükçü
Taner Özek

Valeri Kurtu (Almanya)
 Bu sergiyi gerçekleştirmemizde, desteklerini esirgemeyen, başta Prof. Dr. Halis Dokgöz olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından katılımda bulunan tüm karikatüristlere teşekkürlerimizi sunuyor,
“Kadının İnsan Hakları”nın (Yaşam, Özgürlük ve Güvenlik, Adil Yargılanma, Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi, Mülkiyet hakkı, konut, sağlık, eğitim, çalışma, hukuki ve sosyal koruma, ayrımcılık yasağı vb) sağlanması ve kadın cinayetleri ve şiddetin sona erdirilmesi yolunda, çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettireceğimizi basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Av.Ünzüle Küçüköner
Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları) Derneği. Başk.