26 Ekim 2010 Salı

ÇOCUK HAKLARI KARİKATÜR SERGİSİNDEN...


Sergiden...
“Karikatür ve Çocuk Hakları” karikatür sergisi 25 Ekim 2010 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde saat 17:00’de açıldı. Sergi 31 Ekim 2010 tarihine kadar açık kalacak. Sergide 8 çizerden toplam 40 karikatür yer alıyor.


Katılan sanatçılar;
HAYATİ BOYACIOĞLU (ALMANYA), SEYRAN CAFERLİ (AZERNAYCAN), HÜSEYİN ÇAKMAK (KKTC), İSMAİL DOĞAN (BELÇİKA), HALİS DOKGÖZ (TÜRKİYE), MEHMET GÖLEBATMAZ (TÜRKİYE), ERDOĞAN KARAYEL (ALMANYA), FİRUZ KUTAL (NORVEÇ).

Sergiden izlenimler...                               
Sergiden...


                          

Sergiden...
 

Sergiden...

Sergiden...Sergiden...

22 Ekim 2010 Cuma

"KARİKATÜR VE ÇOCUK HAKLARI" KİTABI YAYINLANDI...

 
Kapak ön

"Çocuk Hakları Karikatür Sergisi" Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Mersin AB Bilgi Merkezi ile Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği işbirliği ile 25-31 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. “Karikatür ve Çocuk Hakları” kitabı bu kapsamda hazırlanmıştır. Şiddet, yaşamın her alanında, duygusal, sözel, fiziksel, cinsel, ekonomik ve daha birçok boyutuyla karşımıza çıkan bir olgudur. Şiddetin karmaşık yapısı dolayısıyla tanımlanması, nedenlerinin araştırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Çocuk istismarı, çocuğun bakımından sorumlu olan erişkin bireylerin çocuğun fiziksel, gelişimsel ve psikososyal açıdan iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlarını içermektedir. İstismar olgularının sonuçları ceza amacıyla çocuğa atılan ufak bir tokatla oluşabilen bir ekimozdan, psikotik bir anne-baba ya da bakımından sorumlu kişi veya kurumsal yapı tarafından öldürülmesine kadar değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır.  

Kapak arka
Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da duygusal ihmal olarak ayrılmaktadır. İstismar ve ihmalin bu farklı şekilleri yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır.          Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşın altındaki her insan çocuktur ve sırf çocuk olmasından ileri gelen bir takım haklara sahiptir. Taraf devletler, çocukların bakımı ve korunmasından sorumlu kurumların hizmet ve faaliyetlerin, özellikle, güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından yetkili makamlarca konulan ölçülere uymayı kabul ederler. Bu sözleşme ile birlikte çocuklar sadece korunması gereken varlık olmaktan çıkarak özel hakları olan özneler olmuşlardır. Bu kitabın çocukların haklarına katkı sağlayacak en azından ufak bir adım olmasını dileriz.

Kitapta çalışmaları yer alan sanatçılar: HAYATİ BOYACIOĞLU (ALMANYA), SEYRAN CAFERLİ (AZERNAYCAN), HÜSEYİN ÇAKMAK (KKTC), İSMAİL DOĞAN (BELÇİKA), HALİS DOKGÖZ (TÜRKİYE), MEHMET GÖLEBATMAZ (TÜRKİYE), ERDOĞAN KARAYEL (ALMANYA), FİRUZ KUTAL (NORVEÇ).

ÇOCUK HAKLARI KARİKATÜR SERGİSİ...

Karikatür: Hayati Boyacıoğlu (Almanya)
ÇOCUK HAKLARI
KARİKATÜR SERGİSİ

Karikatür: Seyran Caferli (Azerbaycan)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği’nin birlikte organize ettikleri “Karikatür ve Çocuk Hakları” karikatür sergisi 25 Ekim 2010 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde saat 17:00’de düzenlenecek bir kokteyl ile açılıyor. Sergi 31 Ekim 2010 tarihine kadar açık kalacak. Sergide 8 çizerden toplam 40 karikatür yer alıyor.

Katılan sanatçılar;

HAYATİ BOYACIOĞLU (ALMANYA)

SEYRAN CAFERLİ (AZERBAYCAN)

HÜSEYİN ÇAKMAK (KKTC)

İSMAİL DOĞAN (BELÇİKA)

HALİS DOKGÖZ (TÜRKİYE)

MEHMET GÖLEBATMAZ (TÜRKİYE)

ERDOĞAN KARAYEL (ALMANYA)

FİRUZ KUTAL (NORVEÇ)
Karikatür: Hüseyin Çakmak (KKTC)
 


Karikatür: İsmail Doğan (Belçika)
 

Karikatür: Halis Dokgöz (Türkiye)


Karikatür: Mehmet Gölebatmaz (Türkiye)Karikatür: Erdoğan Karayel (Almanya)
 

Karikatür: Firuz Kutal (Norveç)


20 Ekim 2010 Çarşamba

ÇOCUK HAKLARI KARİKATÜR SERGİSİ...25-29 Ekim 2010 MERSİN
 

25-29 EKİM 2010
 ÇOCUK HAKLARI
KARİKATÜR SERGİSİ


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği’nin birlikte organize ettikleri “Karikatür ve Çocuk Hakları” karikatür sergisi 25Ekim 2010 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde saat 17:00’de düzenlenecek bir kokteyl ile açılıyor. Sergi 31 Ekim 2010 tarihine kadar açık kalacak. Sergide 8 çizerden toplam 40 karikatür yer alıyor. Katılan sanatçılar; HAYATİ BOYACIOĞLU (ALMANYA), SEYRAN CAFERLİ (AZERNAYCAN), HÜSEYİN ÇAKMAK (KKTC), İSMAİL DOĞAN (BELÇİKA), HALİS DOKGÖZ (TÜRKİYE), MEHMET GÖLEBATMAZ (TÜRKİYE), ERDOĞAN KARAYEL (ALMANYA), FİRUZ KUTAL (NORVEÇ).
         Sergi sırasında, sergilenen karikatürlerden oluşturulan “Karikatür ve Çocuk Hakları” karikatür albümü sergiyi izleyenlere hediye edilecektir.

18 Ekim 2010 Pazartesi

ÇİZGİ ÇOCUKLAR...


www.0-18.org

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİMadde 16 - 1.
Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldıramaz.

Madde 16 - 2.
Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

11 Ekim 2010 Pazartesi

ÇİZGİ ÇOCUKLAR...

http://www.0-18.org/
BiRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMESİ

Madde 23 - 1.
Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşamı etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.

Madde 23 - 2.
Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakları yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve anne-babasının veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.

Madde 23 - 3.
Özürlü çocuğun özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2 inci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun anne-babasını ya da çocuğa bakanların parasal ( mali) durumları göz önüne alınarak, olanaklara ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.

Madde 23 - 4.
Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri, özellikle göz önüne alınır.

3 Ekim 2010 Pazar

ÇİZGİ ÇOCUKLAR...

http://www.0-18.org/
http://halisdokgoz0-18cizgi.blogspot.com/
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
 
ÇOCUĞUN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
 
Madde 13 - 1.
Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir;bu hak, ülke sınırları ile bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.
 

1 Ekim 2010 Cuma

ÇİZGİ ÇOCUKLAR...

www.0-18.org
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Madde 28 - 2.
Taraf Devletler, okul disiplinin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar.Madde 28 - 3.
Taraf Devletler eğitim alanında,özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.